Technologie hydroizolace – KT izolace

Nákres odvětrání

Pro hydroizolace plochých střechspodních staveb používáme technologii fóliových systémů a to s použitím materiálů na bázi ECB, PVC či v případě speciálních požadavků i ostatní fólie. Tyto systémy splňují veškeré požadavky (a to i ty nejnáročnější) kladené na materiály používané pro hydroizolaci.
Základním principem je volná pokládka fólie na vhodně připravený podklad, její fixace k podkladu (mechanické kotvení, přitížení) a horkovzdušné svaření přesahů. V ploše je jsou možné dle požadavků nejrůznější skladby celého systému (parozábrana, termoizolace, geotextílie ...), v případě řešení prostupů, okrajů, či napojení na další konstrukce jsou využívány typové detaily předepsané jednotlivými dodavateli izolačních materiálů. Výsledkem je pak plně funkční a bezúdržbový hydroizolační systém, jehož vlastnosti jsou předem známy a definovány ať už v projektové dokumentaci k novostavbě či rekonstrukci, nebo v posudku a návrhu sanace.

Fólie na bázi ECB

Rekonstrukce střechy

Fólie z materiálu ECB v tloušťce od 1,8 mm s vložkou ze skelné tkaniny (např. CARISMA CI, KB–len) mají vynikající parametry mechanicko–fyzikálních vlastností, díky nimž je možné jejich využití na nerovné či mechanicky silně namáhané podklady (kupříkladu i přímo na trapézový plech). Jejich základní charakteristikou je však přímá snášenlivost s asfaltem. Proto jsou tyto fólie snad nejvhodnější pro použití při rekonstrukcích plochých střech krytých starým souvrstvím asfaltových pásů, a to bez nutnosti jejich demontáže, či pokládky separační vrstvy. Další výhodou oproti ostatním izolačním materiálům je možnost pokládky ECB fólie za každého počasí včetně mrazu do −40 °C, takže je možné realizovat zakázky i v zimním období. Najdou však své uplatnění i například na terasách, balkónech (fólie je pochůzná), nebo při izolaci spodní stavby a to zejména tam, kde se kombinuje vysoká hladina podzemní vody s vyšším radonovým rizikem.

Fólie na bázi PVC

Hydroizolace střechy panelového domu

Fólie z měkčeného PVC v tloušťce od 1,2 mm s vložkou z PES tkaniny (např. SIKAPLAN, HYDROLEN) jsou vzhledem ke svým vlastnostem, balení a ceně vhodné k hydroizolaci velkých ploch zejména na novostavbách, kde je celá skladba hydroizolačního systému navržena s ohledem na plnou funkčnost a vysokou kvalitu při maximální rychlosti pokládky a příznivé ceně. To platí nejenom pro střechy (např. tzv. průmyslová střecha), ale také pro hydroizolaci spodní stavby, kde je navrhována v místech se spodní vodou nebo radonovým rizikem.

Ostatní fólie

Na základě vašich požadavků zpracujeme veškeré typy hydroizolačních fólií svařitelných horkým vzduchem na zakázkách, kde by využití ECB nebo PVC fólií bylo nemožné, či neekonomické. Jedná se zejména o izolace odolné vůči ropným produktům, izolační vrstvu do zelených střech a teras, hydroizolace spodní stavby v hydrologicky a radonově nenáročném terénu a podobně.KT izolace, Do Žlábku 1313, 514 01 Jilemnice

608 976 078

info@ktizolace.cz

web design: IdeFixx